ONS PROJECT

Dit project maakt het voor kleine toeristische ondernemingen mogelijk om in te spelen op de kansen en mogelijkheden die Erfgoedtoerisme biedt. Het project biedt innovatieve strategieën die kleine bedrijven helpen hun bedrijfsactiviteiten te ontwikkelen om zo op een hoog niveau te kunnen concurreren.


In dit project wordt trainingsmateriaal ontwikkeld dat kleine bedrijven in de toeristische sector zal helpen hun vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot: Bewustwording en erkenning van cultuur en erfgoed, Netwerken, Ondernemerschap en Digitale vaardigheden.

Kleine bedrijven zullen hun ondernemerschapscapaciteiten en bedrijfsprestaties verbeteren door de toepassing van Erfgoedtoerisme. Op deze manier kunnen ze hun concurrentiepositie versterken. Door zich in te zetten voor het behoud en de versterking van het culturele en natuurlijke erfgoed in de regio wordt er culturele bewustwording en erkenning gecreëerd.

Tenslotte stimuleert het project het leren via Open Educational Resources. Het trainingsmateriaal komt namelijk gratis en online beschikbaar. Door gebruik te maken van het materiaal zullen kleine bedrijven hun digitale vaardigheden verbeteren.

OVER HET PROJECT

TEAM

NIEUWS