PARTNERE

ROOTS wordt uitgevoerd door zeven organisaties uit Roemenië, Denemarken, Nederland, Ierland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk die allemaal hun bijdrage zullen leveren aan de ontwikkeling en realisatie van de projectresultaten.

ADR Nord-Est (NERDA) ROEMENIË

NERDA is een non-profit organisatie die onafhankelijk van de overheid functioneert. North-East Regional Development Agency heeft 17 jaar ervaring in regionale ontwikkeling in Roemenië en is verantwoordelijk voor de uitwerking en promotie van strategieën, middelen, werving, identificatie en implementatie van nationale en Europese financieringsprogramma’s. Hun diensten zijn gericht op het vergroten van duurzame economische groei en ontwikkelen van partnerschappen, human resources en ondernemerschap.

I European E-Learning Institute DENEMARKEN

EUEI specialiseert zich in het creëren van indrukwekkende online platformen, educatieve omgevingen en het aanbieden van tools om waardevolle leerervaringen te realiseren. EUEI was opgericht op basis van het concept ‘voortdurend onderwijs’; een onderwijsprogramma dat aanvullende verrijking biedt aan mensen die verder willen leren in een breed scala aan sectoren. Hierbij komen onderwerpen aan bod op zowel professioneel als persoonlijk vlak. EUEI hecht als organisatie veel waarde aan informeel en flexibel leren en creëert daarom online, flexibele leeromgevingen voor mensen die zichzelf graag willen blijven ontwikkelen. Het bouwen van inclusieve en veerkrachtige communities is ook een belangrijk doel van de organisatie.

Business Development Friesland NEDERLAND

BDF is een non-profit organisatie die projecten ontwikkelt en uitvoert. Deze projecten zijn gericht op de groei en ontwikkeling van mensen die betrokken zijn bij kennisinstellingen, start-ups, gevestigde bedrijven en lokale overheidsinstanties. De projecten van BDF hebben altijd een kennisintensief karakter en hebben betrekking op het verbinden van mensen, het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en hebben een praktijkgerichte benadering.

BDF gaat te werk binnen een groot internationaal netwerk van scholen, universiteiten, bedrijven, intermediairs en samenwerkingen.

University of Greenwich VERENIGD KONINKRIJK

De onderzoeks- en ondernemingsactiviteiten van de University of Greenwich Business School zijn voornamelijk toegepast of beleidsgericht. Onderzoek wordt gezien als een essentiële activiteit voor de Business School. Het dient als een basis om te excelleren in onderwijzen en maakt het voor de school mogelijk om contractonderzoek en adviesdiensten te bieden aan bedrijven en de bredere gemeenschap, op zowel nationaal als regionaal niveau en met name in het zuidoosten van Londen en Kent.

Exponential Training & Assessment Limited VERENIGD KONINKRIJK

ETA was partner in verschillende Erasmus+ projecten en heeft verschillende Erasmus+ projecten geleid. Tijdens de uitvoering van deze projecten heeft ETA zijn expertise op het gebied van project management, trainingsontwikkeling en e-learning gedeeld. ETA heeft door de jaren heen een reputatie opgebouwd als betrouwbare en effectieve partner die vaak de leiding neemt in activiteiten, zoals het ontwikkelen en leiden van train-de-trainer programma’s.

Momentum Marketing Services IERLAND

Momentum is een Ierse trainingsorganisatie die gericht is op het ontwikkelen van progressieve leerprogramma’s en platformen voor training en onderwijs met een speciale focus op de toeristische sector. Momentum combineert brede kennis van het Ierse culturele erfgoed met hun expertise in beroepsonderwijs m.b.t. gemengd leren en professionele ontwikkelingstraining in toeristisch ondernemerschap, het herstel van landelijke economie en community training. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van trainingen met nieuwe benaderingen tot marketing, innovatie, internationalisering, concurrentievermogen en bedrijfsverbetering.

Extremadura Network of Rural Development (REDEX) SPANIEN

REDEX er en nonprofitorganisation, der blev oprettet i december 1998. Denne sammenslutning består af 24 lokale aktionsgrupper, der gennemfører EU’s ledelsesstrategi i Extremadura. REDEX er et ressource-, informations- og erfaringsudvekslingscenter, der har til formål at finde løsninger og strategier for de problemer, der påvirker landdistriktsudviklingen i vores region.

Turisme har været et af de områder, hvor lokale aktionsgrupper har investeret mere indsats. Disse bestræbelser er blevet skabt i glimrende resultater, som f.eks. Oprettelsen af et stort antal landdistrikterne, generationen af turistforeninger, kampagner og samarbejdsprojekter, der går sammen.