PROIECTUL

ROOTS va utiliza noi abordări inovatoare pentru a produce resurse extinse, inclusiv o campanie de sensibilizare, manuale multiple și un kit de instruire care învață cursanții cum să pună în aplicare și să promoveze turismul de patrimoniu cultural și cum să înființeze o comunitate locală de turism al patrimoniului cultural. Platforma ROOTS Online a resurselor și a comunității va asigura impactul pe termen lung.

Proiectul ROOTS are ca scop:

  • Creșterea abilităților antreprenoriale și a spiritului cultural al proprietarilor și managerilor microîntreprinderilor din domeniul turismului prin crearea de materiale de instruire care să sensibilizeze publicul cu privire la turismul patrimoniului cultural, cresterea înțelegerii importantei fructificarii oportunităților de afaceri pe care le aduce și dezvoltarea capacității de a valorifica patrimonial cultural în mod individual sau ca un cluster.
  • Elaborarea unei strategii coerente pentru îmbunătățirea și diversificarea serviciilor turistice.
  • Creșterea cunoștințelor micilor companii turistice pentru a recunoaște, dezvolta și valorifica pe deplin potențialul și conservarea patrimoniului cultural și natural, construind mai degraba valoare adăugată / volum mic (specializat) decat volum mare/turism de masă.

IMPACT

Proiectul ROOTS completează alte inițiative privind patrimoniul cultural, oferind microîntreprinderilor instruirea și instrumentele necesare înființării și promovării turismului cultural- individual sau colectiv. Ceea ce face acest proiect inovator este faptul că proiectul ROOTS își propune să ofere un pachet complet de materiale care să permită IMM-urilor să implementeze strategii inovatoare de creștere.

Creșterea gradului de conștientizare a Turismului Patrimoniului Cultural

Cresterea abilitatilor antreprenoriale si culturale a proprietarilor si managementului microintreprinderilor din turism

Elaborarea unei strategii coerente pentru consolidarea și diversificarea serviciilor turistice

Proprietarii și managerii companiilor din turism vor putea recunoaște, dezvolta și valorifica potențialul patrimoniului cultural local